מדיניות פרטיות - דניה קוסמטיקס בע"מ – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

מועד התחולה – דצמבר 2021

 • כללי
 1. דניה קוסמטיקס בע"מ ("דניה" או "החברה") הינה חברה המאוגדת בישראל ועוסקת בייצור, שיווק וייצוא של מוצרי קוסמטיקה.
 2. על השימוש באתר זה GADE.CO.IL או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (להלן: "האתר") תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

מדיניות הפרטיות כתובה בלשון נקבה/ות מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת, כמובן גם לזכר/ים. השימוש בגוף ראשון מתייחס לדניה.

 1. דניה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר. מסמך מדיניות פרטיות זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות של דניה הנהוגה באתר.
 2. מטרות מדיניות זו להסביר מהם נוהלי דניה ביחס לפרטיות המשתמשות באתר. לפרט את סוג המידע הנאסף באתר. האופן בו אנו עשויים להשתמש במידע זה והצדדים עמם אנו עשויים לחלוק אותו. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת אף את האמצעים אותם אנו נוקטים על מנת לאבטח את המידע ואופן הגישה לפרטיך האישיים, שינויים ומחיקתם. כמו כן מוסבר כיצד תוכלי להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך או לקבלת הודעות אודות המוצרים והשירותים שלנו.
 3. מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימושבאתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.
 4. הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים באתר (לעיל ולהלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין דניה לבין כל גולשת ו/או צופה ו/או משתמשת באתר לכל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (לעיל ולהלן: "המשתמשת" או "המשתמשות").
 5. שימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. אם אינך מסכימה לתנאים אלה, אנא הימנעי מכל שימוש באתר.
 6. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות כתובת IP, שמך הפרטי, שם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב.
 7. דניה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך ובין היתר מידע שניתן על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה). בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 8. דניה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירותי האתר מגולשת או משתמשת אשר תפר תנאי מתנאי השימוש. כן דניה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמשת ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי השימוש או הדין או בכלל.
 9. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי; תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, תו, סימן, סמל וצלמית (icon)וכיו"ב.
 10. דניה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת, תוך שדניה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים.
 11. דניה רשאית להשתמש במידע שתמסרי באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים באתר, למלא בקשותיך לאחר שנתת הרשאתך, לפרסם פירסום רלוונטי, לערוך מבצעים או לתמוך בהם, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 12. כל המידע שימסר על ידך ו/או המידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות החלות על דניה.
 • מדיניות לגבי קטינות
 1. אם טרם מלאו לך 18 שנים, הנך רשאית לגלוש באתר שלנו אולם אסור לך לספק לנו את פרטייך האישיים. אתר זה אינו מיועד לקטינות שטרם מלאו להן 18 שנים ואיננו אוספים ביודעין פרטים אישיים מקטינות שטרם מלאו להן 18 שנים. אם ייוודע לנו שקיבלנו בשוגג פרטים אישיים מגולשת שטרם מלאו לה 18 שנים, נפעל למחיקת פרטים אלה מן המערכת.
 • המידע הנאסף, דרכי איסופו ועיבוד הנתונים
 1. בעת שימוש בשירותי האתר, נאסף עלייך "מידע אישי" אשר נמסר על ידך ביודעין. מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך, מספר ת.ז./דרכון, כתובתך, גילך, מינך ואמצעי התשלום ששימשו אותך.
 2. בנוסף למידע האישי המצטבר באתר דניה לגבייך, תאסוף דניה מידע שאינו אישי המשמש לצרכים סטטיסטיים - על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. זהו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטייך. מידע זה נלמד ומצטבר באופן סטטיסטי תוך איסוף מידע באופן אלקטרוני באמצעות cookies ("עוגיות") ו/או אמצעים דומים.
 3. בנוסף, דניה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.
 4. דניה שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של צדדים שלישיים ובין היתר, פייסבוק/ אינסטגרם/youtube /google  אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים. הינך יכולה לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לך; פרטים על אפשרות זו תוכלי לקרוא באתרים שונים  של הצדדים השלישיים הנ"ל.
 5. כן נאספים באופן אוטומטי בעת ביקורך באתר נתונים נוספים כגון:yotpo, help scout mailchimp  וזאת לצורכי מתן שירות, דיוור וחוות דעת בהתאמה.
 6. יודגש כי הפרטים שתספקי ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
 7. דניה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן או מהווה הפרה של הוראות הדין או של הסכם והנך נדרשת להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסרי לדניה ו/או תפרסמי באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו') תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דעי כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לדניה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעות הדבר הנה, בין היתר, שאינך זכאית, ולא תהיי זכאית בעתיד, לכל תשלום או פיצוי שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסרי לחברה ו/או תפרסמי באתר.
 8. דניה תשמור במאגריה, הן את המידע שיצטבר המזהה אותך באופן אישי והן את המידע שאינו אישי (להלן: "המידע"). המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות על פי כל דין ודניה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, אלא לצורך מילוי בקשותיך לאחר שנתת הרשאתך לכך.
 9. הגוף האחראי לעיבוד הנתונים באתר: info@gade.co.il
 10. הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הינו: (א) על מנת לספק את השירותים שלנו דהיינו לצורך מימוש ההתקשרות שבינך לבין דניה. (ב) ניתנה לנו הסכמתך להשתמש במידע זה. (ג) עיבוד המידע שלך לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד ג' במקרים שהאינטרסים שלך אינם גוברים על אינטרסים אלה.
 • השימוש במידע
 1. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר, הנך מביעה את גם הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת IP שלך וכן של כל הדפים בהם ביקרת וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך יצירת קשר עמך לאחר אישורך.
 2. דניה תשתמש בפרטיך האישיים לשם ביצוע משלוח מוצרים אלייך באם רכשת אותם דרך האתר. ניתנת לך בזאת הודעה מפורשת כי פרטיך כפי שנמסרו על ידך בהליך הרכישה ישמשו את דניה למשלוח דברי פרסומת למוצריה ואולם הנך רשאית בכל עת להודיע לדניה על סרובך לקבלת דברי הפרסומת ובמקרה כזה תפעל דניה להפסקת שיגור הפרסומת מטעמה.
 3. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. דניה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אחרים אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשות.  יחד עם זאת,  דניה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרי אינטרנט אחרים, הינם באחריותך הבלעדית.
 4. באם בחרת ליתן את מספר הטלפון הסלולארי שלך, דניה תהא רשאית להעביר לך באמצעותו, לאחר אישורך, הודעות טקסט המכילות בין היתר, מידע על אירועים, מוצרים, ייעוץ קוסמטי, מבצעים וכיו"ב. דניה אינה גובה תשלום עבור משלוח הודעות טקסט, אך ייתכן שספק הטלפון הסלולארי שלך יחייב אותך עבור משלוח ו/או קבלת הודעות טקסט, זמן אוויר וכן כל דמי שימוש אחרים בהם מחייב ספק הטלפון הסלולארי. אם בחרת לקבל הודעות טקסט ובהמשך תתחרטי ותבקשי לחזור בך, אנא צרי עמנו קשר להסרת שמך מרשימת התפוצה.
 5. דניה תהא רשאית, לאחר אישורך, לשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תצייני בכתב בפני דניה כי אינך מעוניינת בכך עוד. באם תרצי להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמנת לפנות ולבקש להסירך מרשימת התפוצה באחת מן הדרכים הבאות:
 • להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMSפרסומי שנשלח. זוהי הדרך המומלצת והמהירה ביותר.
 • שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני: info@gade.co.il
 • באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר.
 1. דניה רשאית, לאחר אישורך, להשתמש בפרטיך האישיים, על מנת שתוכל לספק לך שירות ושימוש באתר המותאמים לך אישית. כך למשל, דניה תוכל להציע לך מוצרים בהתאם להעדפותיך, הנלמדות מהמידע אישי שאת מספקת ביודעין והמידע הסטטיסטי הנאסף עלייך.
 2. השימוש במידע האישי, כמו גם במידע שתמסרי בעת תהליך ההרשמה לאתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר, למטרות המפורטות להלן:
  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונים שיוצעו מעת לעת באתר.
  • לשם שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר. ליצור שירותים ותכנים חדשים. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את דניה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  • לשם הזיהוי שלך במהלך כניסות חוזרות לאזורים הנדרשת בהם הרשמה וכדי לחסוך ממך את הצורך להזין בכל פעם את פרטיך.
  • לשם יצירת אזורים אישיים באתר שיוכלו להתאים להעדפותיך.
  • לצורך צריכה ו/או רכישת מוצרים ושירותים באתר.
  • לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך.
  • לשם התאמת המודעות שיוצגו לעיניך בעת ביקורך באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את דניה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
  • דניה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, לאחר אישורך. בכל עת תוכלי לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
  • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).
  • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר דניה.
 3. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזוהה אישית.
 • שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים
 1. דניה ו/או מי מטעמה תשמור את המידע במאגריה והשימוש בנתונים הנאספים ייעשה רק על פי תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות באתר ועל פי הוראות כל דין לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
 2. לא נספק את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לשימושם בשיווק מוצריהם ופרסומיהם או שירותיהם לך ללא הסכמתך. איננו מוכרים ואיננו חושפים בדרך אחרת פרטים אישיים אודות גולשות המבקרות באתר.
 3. דניה תהא רשאית לחשוף את המידע האישי אודותייך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
 • א. בעת שתרכשי מוצרים ושירותים משותפי-מסחר או בעת שתיקחי חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לדניה ולצד שלישי המוצגות באתר דניה. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך. יש להדגיש, אלא אם נאמר אחרת, כי לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק.
 • ב. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי. כך גם בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין דניה.
 • ג. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך ואם אנו מאמינים בתום לב שהחוק מחייב אותנו לעשות זאת. בכך יכול להיכלל מענה לבקשות משפטיות שמקורן ברשויות שיפוט מחוץ לישראל, אם אנו מאמינים בתום לב שהמענה נדרש על פי חוק ברשות השיפוט הרלוונטית, משפיע על המשתמשות ברשות שיפוט זו ועומד בסטנדרטים המוכרים בעולם.
 • ד. במקרה שתפרי את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים באתר או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים כאלה תהיה דניה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש אם אנו מאמינים שהדבר נדרש כדי: לזהות, למנוע ולהתמודד עם הונאה, שימוש לא מורשה במוצרים, הפרות של התנאים או המדינית שלנו או פעילות מזיקה או בלתי חוקית אחרת; להגן על עצמנו (כולל הזכויות, הקניין או המוצרים שלנו), עליך או על אחרים, כולל כחלק מחקירות או פניות רגולטוריות; או למנוע פגיעה ממשית, מוות או נזק גופני שעומד להתרחש. לדוגמה, ככל שרלוונטי, אנו מחליפים מידע עם שותפי צד שלישי לגבי מהימנות החשבון שלך על מנת למנוע הונאה, שימוש לרעה ופעילות מזיקה אחרת.
 • ה. מידע שאנו מקבלים עליך (כולל נתוני עסקאות פיננסיות הקשורים לרכישות שבוצעו באמצעות פייסבוק), יהיה נגיש וכן יישמר לתקופה ארוכה יותר כאשר מידע כאמור הוא נשוא של בקשה או חובה משפטית, חקירה ממשלתית או חקירות הנוגעות להפרות אפשריות של התנאים או המדיניות שלנו, או על מנת למנוע נזק ככלל. אנו גם שומרים מידע, למשך שנה לפחות, מחשבונות שהושבתו עקב הפרות תנאים על מנת למנוע הפרות חוזרות או הפרות אחרות של התנאים.
 • ו. דניה תהא רשאית להעביר מידע לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בדניה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דניה. דניה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.
 • שיתוף המידע עם שותפי צד שלישי
 1. דניה עובדת עם שותפי צד שלישי שעוזרים לה לספק ולשפר את המוצרים שלה, או משתמשים בכלים לעסקים על מנת לשפר ולהרחיב את עסקיה של דניה ברחבי העולם. איננו מוכרים אף חלק מהמידע שלך לאף לא אחד, ולא נעשה זאת לעולם. אנו גם מטילים הגבלות מחמירות על האופן שבו השותפים שלנו יכולים להשתמש בנתונים שאנו מספקים ולחשוף אותם. להלן גורמי צד שלישי שאנו משתפים ו/או עשויים לשתף עמם מידע:
 2. צדדים שלישיים המספקים לדניה שירותי ניתוח (כדוגמת פייסבוק ואינסטגרם): באמצעות אתרים חברתיים אנו מקבלים סטטיסטיקות ונתוני שימוש מצטברים שעוזרים לדניה להבין איך אנשים מקיימים אינטראקציה עם הפוסטים, הרישומים, הדפים, הסרטונים ותוכן אחר שלהם במוצרי פייסבוק, אינסטגרם ומחוץ להם. למשל, אנו מקבלים מידע כללי על נתונים דמוגרפיים ותחומי עניין (לדוגמה, מידע על כך שמודעה של דניה נצפתה על ידי אישה בגיל 25 עד 34 המתגוררת בתל אביב ואוהבת הנדסת תוכנה) וזאת על מנת לעזור להם להבין טוב יותר את סוג קהל היעד של דניה. אנו גם לומדים אילו מודעות פייסבוק הובילו אותך לבצע רכישה או פעולה אחרת באתר של דניה.
 3. מפרסמים ושותפי מדידה: אנו משתפים מידע עם חברות על מנת לספק דוחות ניתוח ומדידה. אנו מספקים למפרסמים ושותפי המדידה שלנו דוחות על סוגי האנשים שנכנסים לאתר דניה ועל ביצועי המודעות, אך איננו משתפים מידע המזהה אותך באופן אישי (מידע כגון שמך או כתובת הדוא"ל שלך) אלא אם תיתני לנו את רשותך לכך. לדוגמה, אנו מספקים למפרסמים מידע כללי על סוגי ביקוש למוצרינו השונים על מנת לעזור לנו להבין טוב יותר את הקהל שלנו לקבוע מדיניות מחירים, הנחות וכד'.
 4. שותפים המציעים מוצרים ושירותים במסגרת שיווק המוצרים שלנו: כאשר את נרשמת כמנויה לקבלת תוכן מועדף או רוכשת מוצר ממוכר של מוצרים שלנו, יוצר התוכן או המוכר יכול לקבל את המידע שלך שאינו אישי ומידע נוסף שאת משתפת אתו וכן מידע הדרוש להשלמת העסקה, כולל פרטים למשלוח וליצירת קשר.
 5. ספקים ונותני שירותים: אנו מספקים מידע ותוכן לספקים ונותני שירותים התומכים בעסק שלנו, למשל על ידי מתן שירותי תשתית טכנית, ניתוח אופן השימוש במוצרים שלנו, מתן שירות לקוחות, תמיכה בתשלומים או עריכת סקרים.
 6. חוקרים ואנשי אקדמיה: אנו גם מספקים מידע ותוכן לשותפי מחקר ולאנשי אקדמיההעורכים מחקרים המקדמים למידה וחדשנות לתמיכה במוצרים ומשפרים את הגילויים והחדשנות בנושאי הקוסמטיקה והיופי.
 • קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט, רשתות חברתיות ומידע אישי שאת משתפת
 1. דניה מעמידה לרשות משתמשות האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף למדיניות הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.
 2. ב
 • אתר תמצאי קישורים ("לינקים") לעמודים, לאתרים ולתכנים שונים ברשת האינטרנט. העמודים, האתרים והתכנים הנ"ל ואלו הכלולים בהם אינם מתפרסמים על ידי דניה או מטעמה ודניה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם. העובדה שדניה מקשרת אליהם אינה מעידה על הסכמת דניה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם.
 1. דניה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. יתכן שתמצאי כי את מתנגדת לתכנים המצויים בלינקים או סבורה כי תכנים אלה מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דניה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.
 2. דניה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
 3. דניה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית דניה להוסיף קישורים בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דניה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. דניה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 5. הלינקים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. כאשר את מתחברת לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.
 6. האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דעי כי התכנים שאת טוענת לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא אמורה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עלייך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסרת מידע אישי אשר עלול לזהות אותך או אחרים.
 7. כאמור, ייתכן ודניה תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות cookies במחשבך. ה cookies -מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.
 • אבטחת מידע
 1. דניה מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה, על מנת להגן ולשמור על פרטים אישיים אותם את מספקת באתר מפני חשיפה, שימוש, שינוי והשחתה ללא רשות. לשם שמירת המידע, דניה מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
 2. הצפנה: כדי להגן על תוכן סודי כגון, הזמנות או בקשות שאת שולחת אלינו, אתר זה משתמש, מטעמי אבטחה כמפעילי האתר באמצעות פרוטוקול SSL. את יכולה לזהות חיבור מוצפן באמצעות שורת הכתובת בדפדפן של HTTPS ואת סימן המנעול בתוך הדפדפן שלך. עם הפעלת הצפנת החיבור, צד שלישי לא יוכל לקרוא את הנתונים ששלחת אלינו.
 3. התשלומים מוצפנים באתר זה.
 4. כאמור, דניה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי דניה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשות האתר. עם זאת, אין דניה יכולה לאבטח את מחשבי דניה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הואיל והאתר שלנו מוצע לרשותך באינטרנט הציבורי ופרטייך האישיים שאת מספקת לנו נאספים ברשת גלויה (באינטרנט). כתוצאה מכך, במקרה של פריצה, צדדים שלישיים - לא מורשים, עשויים לעיין בהם ולהשתמש בהם. על כן איננו מתחייבים כי האתר יהיה בלתי חדיר לגישה לא מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו. הינך מצהירה בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד דניה ו/או מי מטעם דניה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין.
 5. הואיל וכאמור אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או יגנב ממאגרי המידע. דניה אינה מתחייבת, ואינך יכולה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בדניה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, את מודעת ומסכימה למגבלות אלו.
 6. המידע שדניה אוספת נשמר במאגר המידע של דניה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, אשר עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
 7. דניה לא תהיה אחראית בגין כל עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר זה או אי-התאמה בינו ובין חומרות, תוכנות או קבצים של המשתמש.
 8. דניה אינה מתחייבת שהאתר, לרבות התכנים שבו, לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי דניה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של דניה ו/או של מי מטעמה.
 9. דניה לא תהיה אחראית בגין כל בעיה או תקלה הנגרמת בשל גורמים שאינם בשליטת דניה.
 10. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שני את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמשי בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודאי שאת משתמשת בדפדפן מאובטח.
 11. נקטנו אמצעים רבים על מנת להבטיח לך גלישה מעולה באתרנו וכי פרטיותך תישמר. אם יש לך שאלות, הערות לגבי מדיניות הפרטיות או אם הנך סבורה כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פני בדחיפות לדניה באמצעות מכתב שישלח לכתובת: דניה קוסמטיקס בע"מ ברחוב הקדר 16 נתניה, או לכתובת הדוא"ל info@gade.co.il . נציגי דניה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.
 • Cookies
 1. לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע, אנו משתמשים באתר שלנו בקבצי Cookies (לעיל ולהלן: "עוגיות"). רוב העוגיות שאנו משתמשים בהן נקראות "עוגיות הפעלה" אלה הם קטעי טקסט השמורים בכונן הקשיח של המחשב שלך באמצעות הדפדפן ונועדו לאסוף מידע המראה לנו כיצד נכנסת לאתר וכיצד את משתמשת באתר ומדפדפת בו. קבצים אלה הכרחיים לצורך שימוש באתר. חלק מהקבצים ימחקו באופן אוטומטי בסוף הביקור שלך באתר. קבצי עוגיות אחרים ישמרו עד שתמחקי אותם. קבצי עוגיות אלה מאפשרים לנו לזהות את הדפדפן שלך בפעם הבאה שתבקרי באתר. ניתוח הגלישה שלך, כאמור, הוא אנונימי. לא ניתן לעקוב אחר פרטייך האישיים. הנך רשאית להתנגד לניתוח זה. לשם כך עלייך לבקש מהדפדפן להודיע לך על עוגיות או לדחות אותן אוטומטית. אם תדחי את העוגיות שלנו, תוכלי עדיין להשתמש באתר, אך חלק מתכונותיו תהיינה מוגבלות. בעצם המשך השימוש שלך באתר הנך מאשרת לנו את השימוש בעוגיות.
 2. ישנן עוגיות הנדרשות לביצוע תהליך התקשורת האלקטרונית או לספק פונקציות מסוימות בהן את מעוניינת להשתמש למשל, פונקצית עגלת הקניות.
 3. ישנן עוגיות שמקורן בצדדים שלישיים, שכן דניה נעזרת בנוסף גם בשירותי הפרסום של חברת גוגל Google Analyticsורשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק. קבצי העוגיות שמקורם בצדדים שלישיים אלה נועדו לשם הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה (Retargeting  בנוסף, קבצי ה Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת", להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות והשימוש על ידי גוגל או מי מטעמה, ראי הרחבה במרכז המידע של גוגל.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי עוגיות על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראי הרחבה במדיניות ה"עוגיות" של פייסבוק.             

 1. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, ולפיכך אם אינך מעוניינת לקבל Cookies תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת.
 2. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלי לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך באמצעות "Out Put".
 3. עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את יכולה למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשי כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישותף עם צדדים שלישיים.
 4. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל פני לאתר.

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסום של פייסבוק פני לאתר פייסבוק.

 1. יצוין שאותן "עוגיות" משואות רשת (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics, המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Googleאם את רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכלי לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט של גוגל.
 • מהן הזכויות שיש לך בנוגע למידע שלך
 1. בכל עת עומדת לך הזכות לקבל מידע לגבי הנתונים האישיים שלך המאוחסנים בדניה (להלן: "נתונים אישיים"). כמו כן, דניה מספקת לך את היכולת לגשת לנתונים שלך, לתקן, להעביר ולמחוק אותם, והכל כמפורט להלן.
 2. הזכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, רשאית לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר דניה ואף לבקש מדניה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח בקשה בכתב אל דניה דניה קוסמטיקס בע"מ ברחוב הקדר 16 נתניה, או לכתובת הדוא"ל   info@gade.co.il
 3. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא צרי קשר בכתובות המפורטות בסעיף 73 לעיל. בכל תכתובת לדניה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. דניה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
 4. בנוסף, אם המידע שבאתר דניה משמש לצורך פניה אישית אליך, לצורך שיגור דבר פרסומת, את זכאית לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק מן האתר. דניה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק לשיגור דבר הפרסומת כאמור לעיל. מידע הדרוש לדניה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד רכישות וכד' שביצעת באמצעות אתר של דניה יוסיף להישמר באתר על-פי דין.
 5. ביטול הסכמתך לעיבוד נתונים: עיבוד הנתונים האישיים אפשרי רק על בסיס הסכמתך המפורשת או לשם ביצוע ההתקשרות בינך לבין דניה לרכישת מוצרים ולרבות מול צד ג' כגון תשלום בגין הזמנת מוצרים. תוכלי לבטל הסכמה קיימת בכל עת.
 6. דניה מאחסנת את הנתונים האישיים אודותיך עד שאינם נדרשים על מנת לספק את המוצרים שרכשת, או עד ביטול רישומך לאתר, המוקדם מבין השניים. החלטה זו מתבצעת בכל מקרה לגופו והיא תלויה במשתנים אופי הנתונים, מדוע הם נאספו ועובדו, וצורכי שימור רלוונטיים מבחינה משפטית או תפעולית.
 7. כשאת מבטלת את רישומך לאתר, אנומוחקים דברים שפרסמת, כגון תגוביות ולא תוכלי לשחזר מידע זה מאוחר יותר. מידע שאחרים שיתפו והגיבו אלייך אינו חלק מהחשבון שלך והוא לא יימחק.
 8. אם בחרת לבטל הסכמתך לשימוש בנתונים האישיים שלך אנו נמחק את נתוניך מן המאגר ונסיר אותך מרשימת התפוצה. אנא שימי לב שאם תבטלי את הסכמתך, לא נוכל יותר לספק לך את ההטבות של דניה ונמחק את פרטיך האישיים, אם הדבר יידרש לפי בקשתך.
 9. ככל שאת מבקשת להסיר/לעדכן נתונים אישיים, אנא פני אלינו באמצעות דואר רגיל לכתובת: דניה קוסמטיקס בע"מ, רח' הקדר 16 נתניה, ישראל או באמצעות תיבת "צור קשר" באתר.
 • סמכות שיפוט
 1. על תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
 • שינויים במדיניות הפרטיות
 1. דניה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. השינויים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון (חודש ושנה) יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.
 2. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
 3. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.
 4. נשמח למסור הבהרות ולקבל הצעות בקשר למדיניות הפרטיות ולנהלים שלנו אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של דניה. הינך יכולה לפנות אלינו וליצור איתנו קשר אופן מקוון info@gade.co.il או בדואר בכתובת: דניה קוסמטיקס בע"מ, רח' הקדר 16 נתניה, ישראל. 

 

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו