משלוחים והחזרות – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

משלוחים והחזרות

משלוחים והחזרות - ישראל

שירות שליח עד הבית פעיל בכל חלקי הארץ, המשלוח מתבצע מיום העסקים הבא החל
מרגע אישור ההזמנה בחברת האשראי, בימי עסקים בלבד ולמעט ישובים מרוחקים אליהם זמני ההגעה הוא עד 14 ימי עסקים. 
יום העסקים מסתיים בשעה 18:00. 
לרשימת הישובים המרוחקים לחצו כאן

*

 משלוחים והחזרות לרוכשים באמצעות האתר בישראל.

מועד התחולה – פברואר 2024

  1. רכישה

1.1   תנאים אלה יחולו על רכישת מוצרים באמצעות האתר מחברת דניה קוסמטיקס בע"מ ח.פ 511068405 (להלן: "דניה"), כתובת- רח' הקדר 16 נתניה, ישראל מיקוד 4237796. 
טל' 09-8864000.

1.2    תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים באתר ולתקנון תנאי רכישה באתר. 

1.3   במסגרת הליך הרכישה יהיה עלייך ליתן כתובת מלאה ועדכנית שלך למשלוח.  

1.4   דניה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוח לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה on line ו/או בכל מקרה המעלה חשש כי התמורה עבור הסחורה לא תיפרע במועדה ו/או בוצעה הזמנה כפולה וכיוצא בזה.     

1.5   במהלך הליך ההזמנה יתאפשר לך לצפות בסיכום פרטי ההזמנה טרם אישורה. מובהר כי לאחר שתאשרי את העסקה לא תוכלי לתקן את פרטי ההזמנה.

1.6   לאחר השלמת הליך רכישת המוצרים, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.

 

  1. משלוח

2.1    יעדי אספקת המוצר/ים בישראל הינם באזורים אליהם ניתן לבצע משלוחים באמצעות דואר ישראל ו/או שירותי שליחויות.

2.2   משקל המשלוח יהא עד 6 ק"ג בלבד.

2.3   ככלל, משלוח המוצרים יתבצע בין 3- 14 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי למרות האמור יתכנו עיכובים במשלוח עד 30 יום ממועד אישור העסקה. יובהר כי דניה לא תהא אחראית לכל איחור במועד המשלוח, מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בדניה, ולרבות כאלה שמקורם בין היתר בגוף באמצעותו מבוצעים המשלוחים, באיתור רוכשת המוצרים, בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, שיבושים או תקלות.

2.4   המשלוח ייעשה, בהתאם למבוקש בעת ביצוע ההזמנה, באופן כדלקמן: המוצר/ים ישלח/ו אלייך באמצעות שליח/דואר רגיל, לפי הכתובת אותה רשמת בפרטי ההזמנה באתר ובלבד שמדובר באיזור אליהם דניה מבצעת משלוח ושאין מדובר בכתובת של תא דואר. עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. יובהר כי לאחר ביצוע ההזמנה לא יתאפשר שינוי כתובת למשלוח המוצרים.

2.5   דמי המשלוח והמחיר הכולל של המוצרים יפורסמו באתר. דניה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את סכום דמי המשלוח ו/או לפטור מתשלום דמי משלוח והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.                

2.6   מובהר כי באם במועד הרכישה באתר יימסרו על ידך פרטים שאינם נכונים ו/או כתובת שהינה תא דואר ו/או לא נכחת בכתובת הרשומה למשלוח ו/או המשלוח לא נמסר לך מסיבה שאינה תלויה בדניה ועקב כך לא סופקו לך הפריטים המבוקשים, תחויבי בתשלום נוסף בגין דמי משלוח ודמי טיפול, כמפורט באתר.

2.7   באם המוצרים לא יגיעו לידייך עד 30 יום מיום הרכישה, באפשרותך לבטל את העסקה ולקבל את מלוא כספך חזרה.

2.8   המשלוח יבוצע לידי בעל כרטיס האשראי. דניה ו/או מי מטעמה יכולים לדרוש הצגת אמצעי זיהוי כגון רישיון נהיגה/תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי טרם מסירת המשלוח וכתנאי למסירתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

  1. ביטול עסקה

באחריותך לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם.

ביטול עסקה יתאפשר בכפוף להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות הדין החל בישראל.       

3.1   בהתאם לדין הינך זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם. במקרה כזה, יופחתו מן הזיכוי דמי ביטול בשיעור של 5% אך לא יותר מ- 100 ₪ וזאת לפי הדין בישראל. כן יופחת התשלום שדניה תחוייב בו על ידי חברת כרטיס האשראי בגין הביטול.          

3.2    כן תהיי זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם במקרה של פגם או אי התאמה בין האמור באישור ההזמנה לבין המוצר שסופק לך או במקרה של אי אספקת המוצר בחלוף 30 יום ממועד אישור ההזמנה או במקרה שאחד מהמוצרים שהזמנת אינו במלאי. במקרה כזה יוחזר לך כל הסכום ששלמת לדניה בגין האמור.      

3.3      אם ברצונך לבטל את העסקה, תוכלי לפעול, בתוך המועדים המפורטים בחוק, באחת מן הדרכים הבאות:

א.      באמצעות פנייה ב"צור קשר" באתר.

ב.      באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:info@gade.co.il .

ג.     באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של האתר: 079-6079199.
 שעות פעילות: ימים א'-ה' בין  השעות 8.00-17.00.

ד.     באמצעות עמוד הפייסבוק של GA-DE.  

ה.    באמצעות דואר רשום לכתובת: רח' הקדר 16 נתניה, ישראל מיקוד 4237796.

ו.       באמצעות לחיצה על קישור באתר: "הודעת ביטול עסקה".

         הודעת הביטול תכלול שם, ת.ז. ומספר הזמנה.

3.4   עלייך להחזיר את המוצר שלם, באריזתו המקורית שלא נפתחה ובתנאי שלא נעשה בו שימוש ולצרף את חשבונית המס.

3.5  החזרת המוצר תתבצע באמצעות דואר ישראל. עליך למלא את כלל הפרטים כמפורט במדבקה/בגלויה המצורפת למשלוח ולשלוח אלינו בגובינא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת לשיקול דעתה של דניה.

3.6    לאחר קבלת המוצר אצל דניה יבוצע הזיכוי בהתאם לנוהלי חברת האשראי.

                 

  1. מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי

לא ניתן לפצל החזרה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות כגון – "קנה קבל" או מבצעים של "1+1". לא ניתן לבטל ולהחזיר חלק מהפריטים שנכללו בעסקה. יש באפשרותך לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות: א. לבטל את כל העסקה המשולבת ולהחזיר את כל מה שרכשת במסגרתה. ב.  לא לבטל את העסקה המשולבת.

 

  1. כללי

5.1  דניה תהיה זכאית לבטל כל עסקת רכישה/הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תקנון תנאי רכישה באתר/ תנאי שימוש כלליים או הוראות הדין.

5.2    לדניה שיקול הדעת הבלעדי לערוך מעת לעת שינויים בתקנון זה/ תקנון תנאי רכישה באתר/ תנאי שימוש כללים באתר. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנונים/התנאים מפעם לפעם.

5.3    אי שימוש בזכות המוקנית לדניה על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

5.4    בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת לדניה באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאית להשבה.

5.5    מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בתוקף מלא.

5.6    בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו